Mobilitat

Solucions per facilitar l'autonomia de moviment en les activitats de la vida diària

white
Cadires de rodes que permeten la mobilitat en la vida diària