Compromís amb la qualitat

Hugué Ortopedia és una empresa amb més de 80 anys d'experiència. Estem compromesos amb la qualitat i la millora continuada.

Espai CardioprotegitHugué Ortopèdia està acreditada com a “Espai Cardioprotegit”. Com a tal, la botiga d'Hugué Ortopèdia està dotada dels equips i el personal necessaris per assistir a una persona els primers minuts de produir-se una parada cardíaca. DEA és l'equip tècnic, homologat per la Generalitat, per al seu ús d'acord amb la legislació vigent, capaç d'analitzar el ritme cardíac, identificar les arítmies mortals i administrar una descàrrega elèctrica amb la finalitat de restablir el ritme viable amb alts nivells de seguretat.

El nostre personal està format en RCP (Reanimació Cardio Respiratòria) i la nostra botiga està dotada de desfibril·lador.

Un altre element clau per garantir la qualitat és la formació constant. Per això, el nostre personal s'està formant contínuament en temes relacionats amb el món de l'ortopèdia, tals com:

  • Ortesis per a la columna vertebral
  • Ortesis de genoll
  • Presa de mides per a peces per a pacients amb linfedema
  • Patologies del peu, escàners, estudis de la marxa
  • Pròtesis de darrera generació C-leg i pròtesis mioelèctriques
  • Ajudes per a la mobilitat infantil (solucions de sedestació, posicionament i cadires de rodes)
  • Formació en el programa Cad-Cam i informàtica per a la creació i modificació de motlles per a cotilles, fèrules...

La nostra empresa compta amb la certificació de qualitat ISO 9001.

Finalment, posem a disposició dels nostres clients la política integrada de gestió, que podeu sol·licitar enviant un e-mail a info@ortopediahugue.com.