Skip to content Skip to footer

Equips d’ajudes tècniques

Equips dajuda tècnica per realitzar les activitats quotidianes per a persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia.

Camins, crosses, bastons, calçat especial, llits articulats, coixins antiescares de prevenció, grues de transferència, llits, incorporadors, coixins i matalassos adaptats (d’aire i antiescares), alçadors de WC, productes d’higiene personal, articles per a alimentació especial, etc.